AUTORSKIE DOKONANIA LITERACKIE

Jedną z form działalności Towarzystwa Przyjaciół i Miłośników Ziemi Turzeńskiej są przedsięwzięcia literackie związane głównie z historią i obszarem naszej tutejszej krainy. Oto wśród nich:

TARTAK GOLUBSKA HISTORIA

Jest to opowieść o nieistniejącym już tartaku, jego historii, rozwoju i ostatecznie likwidacji, a także o ludziach – pracownikach tego zakład. Została ona napisana ku zachowaniu w pamięci wysiłku i dorobku pokoleń, które tę fabrykę tworzyły.

A działo się to tak: Żyd kupował od właściciela ziemskiego odpowiedni kawał lasu na pniu. Zgodzeni drwale cięli ten las raz przy raz siekierami i piłami. Pozyskane drewno zrywano i dowożono do bindugi leśnej nad Drwęcą. Tam przejmowali je flisacy i pławili aż do bindugi tuż pod Golubiem, gdzie ciągano końmi dłużyce z wody. Dalej zajmowali się nimi tracze.
Całość to robota ręczna, ale pracowali przy tym ludzie mocni, zaprawieni w robocie.

str. 30. Tartak golubska historia

ZBIÓR

Zbiór niewielkich dokonań literackich pomyślanych i postrzeganych jako „liryki i serdeczności”. Większość z nich (szczególnie wcześniejszych) sygnowana skrótem imienia i nazwiska autora – AGIM. Skrót ten włączony został potem dla porządku autorskiego jako człon nazwiska i niech tak nadal pozostanie.

A ja sprzedaję bańki mydlane 
te przeźroczyste – tęczowe.

Kup bańkę za grosik,
ja z tego grosza biedakom oddam połowę,
za drugą kupię kwiatek dziewczynie
i kromkę na swoje śniadanie.

Kup moją bańkę,
kup bańkę za grosik,
mnie też z tego nic nie zostanie.

wiersz ze zbioru Serdeczności

OJCOWIZNA

Jest to rodzaj eposu poświęconego tutejszym stronom na przestrzeni czasu; od zarania dziejów, aż po dni dzisiejsze. Całość skonfrontowana z historycznie postępującymi zmianami rozwijającego się świata i kraju nad Wisłą.
Pozycja na ukończeniu. Przewidywane ukazanie się – w przeddzień 800-lecia Ziemi Turzeńskiej.

Nie otworzysz księgi historii, chociaż zastosowana tu chronologia upływającego czasu ją przypomina. Nie będziesz miał przed sobą także klasycznego przedsięwzięcia literackiego.

Baśniowy charakter przechodzący w ciąg historycznych wydarzeń, opatrzony również warstwą uczuciową czyni z tej książki rodzaj eposu. Kłania się on naszej krainie opisanej na tle szerokiego świata i jest z głębiny dziejów i serca dobyty.

od autora, Ojcowizna