Celem tej publikacji jest przede wszystkim przekazanie informacji o historii i kulturze Ziemi Turzeńskiej, pochodzących z własnych dociekań i podejmowanych przedsięwzięć, by je do wiadomości publicznej podać i powszechnym uczynić.

Założyciel Towarzstwa Przyjaciół i Miłośników
Ziemi Turzeńskiej

Adam Agim-Gimiński

Ur. 17.1.1944 w Turznie pow. Toruń
Zawód: inżynier leśnik, absolwent SGGW w Warszawie

 • Z zamiłowania regionalista, miłośnik stron rodzinnych, Ziemi Chełmińskiej, w tym Ziemi Turzeńskiej.
 • Zainteresowania: historia i przyroda, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska przyrodniczo-leśnego.

Praca

 • 1969 – 1975 r.  Lasy Państwowe, inżynier
 • 1976 – 1988 r.  ZPD Golub-Dobrzyń, dyrektor
 • 1988 – 2019 r.  ZSP EKOTUR, właściciel

Działalność społeczna

 • 1966 – 1968 r. Z.M.W Wydz. Leśny, SGGW – przewodniczący
 • 1984 i 1987 r. Laureat konkursu Mieszkaniec Roku Golubia-Dobrzynia
 • od 2000 r. Prezes Towarzystwa Przyjaciół i Miłośników Ziemi Turzeńskiej
 • 2004 r. Radny Gminy Łysomice

Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Ziemi Turzeńskiej

Ocalić od zapomnienia

Historyczno-geograficzna kraina określona jako Ziemia Turzeńska, to obszar o bogatej i ciekawej historii. Na różny sposób przywołujemy związane z nią, a zapomniane fakty, obiekty, wydarzenia. Wiele rzeczy przychodzi nam odkrywać na nowo. A wszystko po to, by to bogactwo historyczne, wydawałoby się zagubione, ocalić od zapomnienia i kolejnym pokoleniom przekazać.

Stowarzyszenie

Aby skuteczniej realizować różne inicjatywy historyczne, jak również kultywować tutejsze tradycje – założyliśmy w Turznie, przy Zakładach Stolarki Przyrodniczej EKOTUR stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Ziemi Turzeńskiej. Powstało ono 27.12.1999 r. i zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Toruniu w dniu 18.9.2001 r.

Dokonania

Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Ziemi Turzeńskiej podjęło wiele przedsięwzięć, m.in.:

  • ufundowanie kurantu na wieży zegarowej z polonezem As dur F. Chopina;
  • zorganizowanie zjazdu absolwentów wszystkich roczników Szkoły podstawowej w Turznie;
  • studium dociekań historycznych i wiele innych.

Plany

Przed nami 800-lecie Ziemi Turzeńskiej (800 lat od pierwszej wzmianki o Ziemi Turzeńskiej w Przywileju Łowickim). W miejscowościach Ziemi Turzeńskiej działają różne stowarzyszenia, a w nich wielu wspaniałych ludzi. Wespół z nimi pragniemy zorganizować jubileuszowe święto jakiego jeszcze nigdy nie było.

logo-ziemia-turzenska-4
Dociekania historyczne

Najstarsze wzmianki o Turznie

Sprowadzenie Krzyżaków na ziemie polskie.

Podziękowania

Dzięki życzliwości i zaangażowaniu różnych ludzi Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Ziemi Turzeńskiej może realizować zamierzone przedsięwzięcia.
Im wszystkim za okazaną, bezinteresowną pomoc
Serdecznie Dziękujemy.