Towarzystwo
Przyjaciół i Miłośników
Ziemi Turzeńskiej

 

ul. Toruńska 47, 87-148 Turzno

 

tel. 503 132 923
kontakt@ziemiaturzenska.pl

 

KRS 0000044827

 

Statut Towarzystwa